Eski Zağra Meydan Projesi, Bulgaristan

Eski Zağra Belediyesi Kuru Havuz Projesi